top of page

עוד לא אבדה תקוותנולפעמים

אין לי עוד כוח

לעוד יום אחד כזה

אפילו לא אחד

אני והקירות

אני והבדים

אני והפסנתר

לפעמים אני נופלת

ממש פשוטו כמשמעו

ולא יכולה לזוז יותר

מרוב פחד

מרוב ייאוש

הפחד מהלא נודע מאיך הולך להראות העתיד

הוא מקפיא

מצמיד אותי לרצפה

לא יכולה לזוז

כרגע ,השגרה שיצרתי לעצמי בתקופת הקורונה,

של לקום כל בוקר וליצור

הפכה להיות שומר הראש שלי

שאני אשאר עם הראש מעל המים


אמונה/אימון/אמן


***27 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page