top of page

לצאת מהקופסא - להכנס למשחק!

כשאני ניגשת אל בד הקנווס זה כמו לגשת למשחק כמו ילדה שחוקרת את הסביבה מגלה ארצות חדשות ההתנסות על הבד מלמדת אותי צניעות כי לפעמים יש לי...

אמנות לעשירים בלבד?

מהי אמנות בשבילכם? הם היא דבר מוזר וזר לכם שאתם מביטים בו מהצד בחוסר עניין והבנה? האם אמנות היא פרץ רגשות בלתי מוסבר או סתם פשוט סוג של...

MOVE IT

כדי להכנס למוד הנכון ולהתחיל לצייר או לכתוב אני צריכה קודם קצת לזוז זה משקשק לי משהו מפנים ובעיקר משחרר את כל השרירים התפוסים ואולי גם על...

Blog: Blog2
bottom of page